Jawapan Simulasi Ujian Psikometrik

Di bawah merupakan senarai lengkap jawapan dan soalan yang telah anda jawab sebentar tadi.

Jawapan yang BENAR/BETUL ditandai dengan nombor 1/1. Sekiranya jawapan yang anda berikan berbeza maka jawapan anda adalah tidak tepat.

Anda boleh cuba mengambil semula Ujian Psikometrik ini.

[survey_answers id=”706763947″]

");pageTracker._trackPageview();